Verkoop


 • Opmaak van het volledige verkoopdossier
 • Aanvraag van alle wettelijke informatie (OVAM, EPC, elektrische keuring, kadaster, uitreksels uit plannen en vergunningenregister,...)
 • Realistische waardebepaling
 • Verzorgde en doelgerichte publiciteit op websites en kranten
 • Presentatie in onze veel bekeken etalage
 • Aantrekkelijke voorstelling van jouw eigendom aan ons uitgebreid bestand met kandidaat-kopers
 • Opvallende uithangborden (tenzij je een discrete aanpak verkiest)
 • Enthousiast begeleiden van kopers bij bezichtiging aan jouw eigendom
 • Mogelijkheid tot het organiseren van een open-huisdag indien gewenst
 • Regelmatig verslag uitbrengen van de reacties en bezoeken
 • Opstellen van een correcte verkoopovereenkomst, rekening houdend met de gemaakte afspraken tussen koper en verkoper
 • Nauwe samenwerking met de notaris van jouw keuze (een compromis wordt steeds ter inzage voorgelegd aan de notaris alvorens te ondertekenen!)
 • Praktische ondersteuning na afhandeling van de verkoop (verhuis, tellers, ed.)