Het asbestattest, een nieuw begrip in de vastgoedwereld


Het asbestattest is een samenvatting van een asbestinventaris. Maar wat is een asbestinventaris dan?

Een asbestinventaris is een oplijsting van alle aanwezige asbesthoudende materialen die zich bevinden in een onroerend goed. Wanneer er een asbestinventaris aanwezig is, zal OVAM gemakkelijk een asbestattest kunnen generen. Indien men nog niet in het bezit is van een asbestinventaris, zal men een asbestdeskundige moeten aanspreken. Deze zal ter plaatse komen om een asbestinventaris op te maken. Eens deze is opgemaakt, kan men opnieuw gemakkelijk een asbestattest kunnen genereren.

Vanaf wanneer is het asbestattest verplicht?

Het asbestattest is verplicht bij de verkoop van alle gebouwen ouder dan 2001. Het attest is nog niet verplicht bij de verkoop van gebouwen met bouwjaar vanaf 2001. Ook bij verhuur is het attest nog niet verplicht.

Voor appartementen zijn 2 asbestattesten verplicht. Enerzijds het attest van de private kavel, anderzijds het attest van de gemeenschappelijke delen. Voor het attest van de gemeenschappelijke delen, krijgt men iets langer de tijd. Dit attest is verplicht vanaf 1/1/2025.

Hoe lang is een asbestattest geldig?

Standaard is het attest 10 jaar geldig, tenzij er hoogrisicomateriaal wordt ontdekt. Dan kan de geldigheid van het attest verkort worden naar 5 jaar.

Hoe evolueert dit verder in de toekomst?

Vanaf 31/12/2031 zal het asbestattest verplicht zijn voor elk gebouw ouder dan 2001.

 

 

(Actualiteit uit de vastgoedsector, 2022)

Keer terug
De Scheldegalm

Login Eigenaars