Nieuwe BTW-regel


Waarover gaat het?

Het verlaagd btw-tarief van 6 % voor de afbraak van gebouwen en de heropbouw van woningen wordt uitgebreid tot gans het Belgische grondgebied. Zowel projecten van bouwheren-natuurlijke personen als die van bouwpromotoren komen in aanmerking. Het moet gaan om woningen die gedurende 5 jaar de enige en eigen woning van de bouwheer/koper zijn en die een bewoonbare oppervlakte hebben van maximum 200 m2.

De bewoonbare oppervlakte wordt bepaald door de oppervlakte van alle woonvertrekken (met name de keukens, de woonkamers, de eetkamers, de slaapkamers, de bewoonbare zolder- en kelderruimten, de bureaus en alle andere voor huisvesting bedoelde ruimtes, op voorwaarde dat die ruimtes een minimumoppervlakte hebben van 4 m² en een minimumhoogte boven de vloer van 2 meter) samen te tellen, gemeten vanaf en tot de binnenkanten van de muren. Ook voor de uitoefening van een economische activiteit gebruikte ruimtes worden inbegrepen. Ook woningen die gedurende een periode van 15 jaar ter beschikking worden gesteld aan een sociaal verhuurkantoor komen in aanmerking.

Looptijd van de maatregel: van 1 januari 2021 tot 31 december 2022.

De nieuwe regeling voor afbraak en heropbouw komt bovenop de bestaande regeling voor de 32 centrumsteden. In die centrumsteden kan dan ook van beide regelingen gebruik worden gemaakt tijdens de looptijd van de nieuwe maatregel.
 

Doel van de maatregel

Deze maatregel moet aan de bouwsector en de belastingplichtigen een belangrijke fiscale stimulans geven door de toekenning van een verlaagd btw-tarief van 6 % voor afbraak en heropbouw van woningen.

Door de coronacrisis lopen de orderboekjes van aannemers leeg en blijven nieuwe opdrachten uit. Die crisis heeft dan ook een grote economische impact op burgers en gezinnen. De nieuwe maatregel maakt het voor hen gemakkelijker om tegen lagere kosten nieuwe woningen te bouwen en te verwerven.

En tenslotte is er de positieve ecologische impact: een deel van het woonpatrimonium zal versneld worden vernieuwd.
 

Cijfervoorbeeld

Mevrouw en mijnheer Jacobs kopen in de buurt van Tongeren een stuk grond met daarop een oude schuur.

De schuur is in te slechte staat om te vernieuwen en zij beslissen om ze af te breken en op dit  kadastraal perceel een eigen woning te bouwen.

De kostprijs van de afbraak is geraamd op 80.000 euro zonder btw.

De bouw van het nieuwe huis is geraamd op 250.000 euro zonder btw.

In het stelsel van toepassing tot 2020 (Tongeren maakte geen deel uit van de 32 steden waarvoor het verlaagde tarief kon worden toegepast) bedroeg het totaal van de verschuldigde btw: 
16.800 euro (80.000 x 21 %) + 52.500 euro (250.000 x 21 %) = 69.300 euro.

In het stelsel van toepassing in 2021 en 2022 (Tongeren komt in aanmerking voor de toepassing van het verlaagd tarief) zal de verschuldigde btw zijn:
4.800 euro (80.000 x 6 %) + 15.000 euro (250.000 x 6 %) = 19.800 euro

De btw-winst voor de familie Jacobs is dus (69.300 - 19.800 =) 49.500 euro.


Bron: https://financien.belgium.be/nl/programmawet/btw-6procent-afbraak-heropbouw 

Keer terug
De Scheldegalm

Login Eigenaars