De betonstop


Het is de bedoeling van de overheid om bestaande gebouwen zoveel mogelijk te herbestemmen en open gebieden open te houden. Natuurlijk houdt dit voor vele grondeigenaars in dat hun grond een andere bestemming zal krijgen, met de nodige financiële gevolgen

Eigenaars zouden vergoed moeten worden volgens de huidige marktwaarde van hun grond indien ze hun recht verliezen om erop te bouwen. Hieraan werd gesleuteld sedert begin 2020.

Deze regel zou inhouden dat een totale vergoeding van 31 miljard euro op tafel zou moeten gelegd worden om iedere eigenaar uit te betalen. Hierop kwam felle kritiek van zowel de meerderheid als de oppositie.

Er is nog steeds een akkoord dat iedere eigenaar volgens de marktwaarde moet vergoed worden. Maar aan de hand van 13 verschillende parameters zal de marktwaarde bepaald worden. Zo wordt de bestemming van het perceel (woonuitbreidingsgebied, bouwgebied, …), afstand tot aan de straat, verbinding met een straat, overstromingsrisico, enz. ... in vraag gesteld.

Aan de hand van deze parameters zou de totale vergoeding lager moeten liggen. Een exact bedrag waarop gebaseerd wordt is er nog niet.

Wie moet deze planschade betalen?

De beslissing ligt in eerste instantie bij de gemeente wat er met de gronden gebeurt. Zij zullen dan ook de planschade moeten betalen. Wellicht zal dit voor veel gemeenten een terughoudende reactie veroorzaken om de betonstop te realiseren.

Ik heb een grond liggen in woonreservegebied. Gelden hiervoor dezelfde regels?

Dit zijn gebieden die aansluiten bij een woongebied, maar geen effectieve bouwgrond zijn. We spreken hier van een 12.000 hectare. Deze gebieden wil de Vlaamse overheid dan ook beschermen, en zouden ze dan ook onder een zogezegde stolp willen plaatsen tot 2040.  

Gemeenten mogen als eerste beslissen om aan deze gronden een definitieve bestemming toe te wijzen, en kan deze dus vanonder de stolp halen.

Wat als mijn grond een bouwgrond wordt?

Dan is er sprake van planbaten. Planbaten houdt in dat een vergoeding zal moeten betaald worden  aan de overheid die overeenkomt met 25 a 50% van de gerealiseerde meerwaarde.

Conclusie:

Het blijven de gemeentes die de verantwoordelijkheid dragen wat er met uw grond gebeurt, aangezien zij ook de planschade zullen moeten betalen. Gemeenten krijgen tot 2040 om deze gronden onder handen te nemen. Op deze manier is er voldoende tijd voor hen om te beslissen hoe ze hun gronden willen indelen, maar geeft het ook de mogelijkheid om de reserves op te bouwen om bepaalde zaken uit te betalen.

Meer info?

https://www.vlaanderen.be/bouwen-wonen-en-energie/bouwen-en-verbouwen/ruimtelijke-ordening/beleidsplan-ruimte-vlaanderen

Keer terug
De Scheldegalm

Login Eigenaars

Deze website maakt gebruik van cookies! Meer details over onze cookies kan je terugvinden in ons cookiebeleid