De woningpas


De Vlaamse ministers van Energie (Bart Tommelein), Milieu (Joke Schauvliege) en Wonen (Liesbeth Homans) hebben onlangs de woningpas voorgesteld. De plannen lagen al langer op tafel, maar de invoering ervan is sinds maandag een feit.

De bedoeling is dat de Vlaamse en lokale overheden al hun beschikbare data en attesten over een bepaalde woning en/of bouwgrond gaan bundelen op een digitaal platform.

Stedenbouwkundige uittreksels, bodemattesten, EPC’s en dergelijke zullen terug te vinden zijn op het platform.

Via een persoonlijke token, eID kaart of Itsme kunnen de woningeigenaars inloggen op het digitaal platform. Op dit platform zal men altijd de meest actuele stand van zaken terugvinden zonder dat men die documenten bij de overheid moet opvragen.

In de toekomst zal de eigenaar ook zelf informatie kunnen toevoegen aan het platform. Denk hierbij aan foto’s van verbouwingen, plannen, facturen, enzovoort.

Vandaag is dit enkel van toepassing op de woningen, maar het doel is om dit op alle gebouwen toe te passen. In de toekomst zal de woningpas ook suggesties doen voor investeringen die de energieprestaties van de woningen verbeteren. Hiermee wil de Vlaamse overheid een katalysator maken om de duurzaamheid van de Vlaamse woningen te verbeteren.

 Meer informatie kan je terugvinden op de website van de Vlaamse overheid: https://woningpas.vlaanderen.be/ 
 
Keer terug
De Scheldegalm

Login Eigenaars

Deze website maakt gebruik van cookies! Meer details over onze cookies kan je terugvinden in ons cookiebeleid